• Gainesville Coins: Hur bildas priset på ett guldmynt?
  • Sharps Pixley: Påverkar Rysslands guldreserver kriget?

Gainesville Coins: Hur bildas priset på ett guldmynt?

Efterfrågan på guldmynt är bara en liten del av den totala guldhandeln. På grund av det är dess inverkan på guldpriset mycket liten, säger Jan Nieuwenhuis, en numismatisk expert på Gainesville Coins. Guldhandeln påverkas i hög grad av att reserverna av utvunnet guld redan är stora, och guld utsätts inte för någon större slitage på grund av handeln. På grund av detta fungerar samspelet mellan guldets tillgång och efterfrågan något annorlunda än andra investeringar. Guldhandeln liknar valutahandel.

Fluktuationer i priset på guldmynt orsakar en hel del förvirring när det totala priset på guld hålls oförändrat. Orsaken till variation beror på hur mynt tillverkas: varje guld produkt måste tillverkas, och tillverkningskostnaden varierar från produkt till produkt.         Kostnaden för att tillverka en guldtacka kan hållas låga, men det är svårare för myntverk att förändra sin mynt produktionskapacitet med kort varsel. Volatiliteten i efterfrågan av guldmynt är mycket hög. Till exempel kan Amerikas myntverkets månatliga försäljning variera mellan 250 000 uns och 10 000 uns.

Myntverken minskar sin produktionskapacitet när efterfrågan av guldmynt minskar. När efterfrågan ökar igen kommer lagren att tömmas snabbt och det kommer att ta ett tag innan myntverkets produktionsvolymer matchar köparnas efterfrågan. Uppgången i priset av guldmynten är ett tecken på att mynten håller på att ta slut, inte att guldet tar slut.

Guldets spotpris hänvisar vanligtvis till guldets försäljningspris i London, eftersom att guldets spotmarknad har den högsta likviditeten. Marknaden för silvermynt fungerar för det mesta på samma sätt. Efterfrågan på guldmynt ska tolkas som en indikator på återförsäljning till ett begränsat antal konsumenter. Efterfrågan på guldmynt ska tolkas som en indikator på återförsäljning till ett begränsat antal konsumenter, vilket kan variera beroende på var de säljs. Guld är en valuta, så det råder ingen brist på själva guldet – bara för vissa guldprodukter på vissa platser.

30.3.2022, Jan Nieuwenhuijs

Sharps Pixley: Påverkar Rysslands guldreserver kriget?

I sin artikel undrar Lawrie Williams om Rysslands omfattande guldreserver kan vara en väg ut ur ekonomiska sanktioner som införts av väst. Staten har hittills varit tyst om storleken på sina guldreserver.

För närvarande är dock Ryssland den näst största eller tredje största guldproducenten i världen, med gruvor som bryter minst 300 ton guld per år. Och medan Rysslands centralbank inte längre har rapporterat storleken på sina guldreserver, har landet åtminstone den femte största nationella reserven i världen, enligt IMF – och gott om utrymme att utöka den.

På grund av västerländska ekonomiska motåtgärder har det varit nästan omöjligt för Ryssland att använda sina internationella bankinsättningar sedan kriget i Ukraina började. Kostnaden för att ersätta militär utrustning som hittills har förlorats är betydande. Det är troligt att Ryssland förlitade sig på sina planer för en snabb kapitulation och en relativt snabb återgång till ekonomisk normalitet, men det förvånansvärt starka motståndet från Ukrainska styrkor och den snabba motreaktionen från väst har motverkat dessa möjliga antaganden.

Hittills har president Putin överlevt sanktionerna till stor del på grund av att andra länder är beroende av strategiska resurser från Ryssland, som olja, gas och uran. Men om Kreml uppfyller sitt hot om att stänga leveranser eller begränsa inköp till rubeln för stater som det anser vara fientliga, kan Ryssland behöva sina guldreserver och dess roll som en universell valuta för att stödja statsfinanserna.

Världens största outnyttjade guldfyndighet ligger i Rysslands Sukhoi Log, vilket ger landet potentialen att utvecklas till världens största guldproducent – förutsatt att de inte      behöver modern gruvutrustning tillverkad av väst.

Sammantaget så har kriget mellan Ryssland och Ukraina rubbat ländernas ekonomi och dess påverkan kommer att synas även under flera år framöver.

22.4.2024, Lawrie Williams

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.
You need to agree with the terms to proceed