Investera i guld

Investera i ädelmetaller när du behöver säkerhet och trygghet

Varför lönar det sig att investera i guld?

  • Historiskt bäst avkastning
  • Guldpriset går jämnt upp, speciellt i osäkra tider
  • Alltid lätt att realisera
  • Man kan köpa investeringsguld momsfritt

Alla de vanligaste investeringarna har sina risker, något som speciellt märks vid förändrade konjunkturlägen. En konventionell aktieinvestering kan förlora sitt värde för en lång tid vid en recession på världsmarknaden eller vid förändrade tyngdpunkten i den globala politiken. Aktier och fonder är benägna att följa konjunkturen. De, som även andra digitala sätt att förvalta egendom, är förknippade med nya digitala hot, till exempel dataintrång. Hur ska man då investera sina tillgångar så att värdet på de kvarstår och ökar?

Investeringsguld med kontinuerlig uppdaterad pris

Guldpriset på våran butik följer världmarknadspriset och uppdateras två gånger per minut. Investera i guld från ett svenskt nätbutik.

Guld är makt

Ur statens synpunkt, är det bättre att ha guldet i egna bankvalv hellre än att ha det utspritt till folket. Därigenom kan staten kontrollera makten men även invånarnas ekonomiska beteende.

Historiskt sett har guldpriset ökat gentemot exempelvis euro och dollar, en trend som kommer oundvikligen att fortsätta även i framtiden. Därför samlar staten guld i sina bankvalv. Även guldpriset har snabba förändringar, men de är vanligtvis effekter av statens vilja att justera utbudet och efterfrågan när de säkerställer höjningen av sina egna guldreserv. Dessa åtgärder resulterar i förändringar i det kortsiktiga guldpriset, vilket kan förvirra kortsiktiga småinvesterare.

En säker investering

Varför skulle inte du sträva efter samma investeringsstrategi som flera nationer har? Nu kan du öka din förmögenhet och oberoende me ddet säkraste kända investeringsformet, guld. Helt konkret med fysiska guldmynt och -tackor. Det är dessa som Jalonom erbjuder till helt vanliga privatpersoner. I osäkra tider med ökade cyberhot är risken att de digitala pengarna som finns hos bankerna, plötslig försvinner från kontot som ett resultat av dataintrång. Samma risk gäller för virtuella valutor som Bitcoins, även om de annars verkar som bra innovationer. Även vid stabila tider kan exempelvis aktier, aktiefonder och fastigheter förlora en stor del av sitt värde för flera års tid. Detta kan ske under exempelvis finanskriser; den sista finanskrisen var en sorglig exempel på detta. I och med den stora företagsrisken, är aktieinvestering ett lyckospel – om man inte är en professionell investerare. Fysiskt guld har alltid varit och kommer att förbli som ett giltigt bytesmedel oavsett situationen på världsmarknaden.

Vid frågor, kontakta våra guldspecialister på 0922-101 80

En likvid investering

Hur likvid är en investering i ädelmetaller? Säljmarknaderna för guld och silver fungerar överallt i världen, oavsett världsdel. Det betyder att man kan sälja sin investering för rätt pris oavsett vart i världen man befinner sig. Värdet på investeringen kan man följa från flera olika källor. Av allt guld som produceras går 90% till smycken, som sedan återvinns. Du har säkert i ditt närområde sett hur en guldmarknad fungerar. Handel med guld ökar i samma takt som oron på den framtida världsekonomin. Den vinner som köper när alla andra vill sälja.

Våra investeringsprodukter

Vårt utbud på investeringsprodukter börjar från guldtackor med 1 grams vikt. Vi har guldmynt präglade med olika teman. Vi har även tunga formgjutna guldtackor. I en elegant förpackning är de utmärkta som present till student, som födelsedagspresent, till barnbarn eller till en anställd för en trogen tjänst. Det är en present som man uppskattar mer och mer när tiden går. Det är en fin båge över generationen när ett uppvuxet barnbarn får veta att guldtackan som hen fick som present vid dopet, nu är en bra början för köpet av eget hus.