• Metals Focus: Guld och silver kommer att stiga 2021
  • Stockhead: Citi förutspår stark tillväxt för silver
  • Sharps Pixley: Guld återhämtar sig långsamt men säkert
  • Saxo Bank: Förnödenheter kommer att stiga kraftigt 2021

Bild: Umicore

Metals Focus: GULD OCH SILVER KOMMER ATT STIGA 2021

Metals Focus Precious Metals -veckorapport rapporterar att den makroekonomiska situationen kommer att gynna guld- och silver investerare 2021, trots de senaste vaccin nyheterna. Covid-19 har ökat intresset för investerare i säkra föremål, vilket är anledningen till att guld nådde till ett historiskt högt pris i augusti. Ökningen av guldpriset har också stöttat silvermarknaden. Senaste nyheterna om coronavirus vaccinet har ökat trycket på ädelmetall marknaden, men det gäller inte nödvändigtvis en varaktig förändring – eftersom att normaltillstånd knappast kommer att återställas innan mitten av år 2021.

Makroekonomiska utvecklingskostnader stöder ädelmetaller även i framtiden tack vare finanspolitisk stimulans, likviditets investeringar och ökade skulder. En sådan systemrisk stöder guldinvesteringar och kan höja priserna med upp till 14%. Den fysiska marknaden återhämtar sig men överskottet har ökat med 120% alltså till 1 847 ton. Covid-19:n orsakade störningar i gruvverksamheten kulmineras nästa år och guld överskottet ökar.

Metals Focus förutspår att investeringar i silver kommer att dra nytta av guld tillväxten. Taktiska köp kan hjälpa silver att överträffa guld, då guld-silver förhållandet sjunker ytterligare år 2021. Återhämtningen av silver överskott innebär en sjuårig topp i det globala utbudet. Silvermarknaden beräknas att förbli i överskott även nästa år, som investerare ändå utjämnar.

Läs hela artikeln på engelska / 30.11.2020, Metals Focus

Stockhead: CITI FÖRUTSPÅR STARK TILLVÄXT FÖR SILVER

Stockhead säger att trots motgångarna har silvervärdet stigit mer än 35% år 2020 och höjt silver aktier i ASX. Silver har fortfarande ett välkommet bemötande tack vare kommande ekonomiska åtgärder och industriella aktiviteternas återhämtning. Citi har dock varit särskilt uppgångs positiv: de rapporterade i september att deras tekniska analys har förutspått ett genomsnittligt pris på uns upp till 33€ inom 6 – 12 månader och även 41€ och 83€ toppar. Vid tidpunkten för publiceringen av rapporten var värdet på silver cirka 20€ per uns. De tror att silver underskottet kommer att fortsätta år 2021 och att efterfrågan på aktier kommer att höja priserna.

Bowdens silvergruva ska inte godkännas i New South Wales, vilket är Australiens största outvecklade silverfyndighet. Detta dagbrott kunde producera uppskattningsvis omkring 3,4 miljoner uns silver per år i 16 års tid. Det uppgående silver brytnings företaget Manuka Resources närmar sig sin produktionsstart. De köpte Wonawinta silver projektet i NSW och planerar att producera 900 000 uns silver från dess lager innan övergången till att bearbeta silveroxid. Enligt prognosen kan oxiden bearbetas till 2 miljoner uns silver per år under fyra år.

Läs hela artikeln på engelska / 9.11.2020, Stockhead

Sharps Pixley: GULD ÅTERHÄMTAR SIG LÅNGSAMT MEN SÄKERT

Fast priset på guld har sänkt över 167€ och under dess topp i augusti och priset har fortsatt att sjunka, borde inte de senaste händelserna ha en negativ påverkan på lång sikt, skriver ädelmetall kommentatorn Lawrie Williams, som tror att situationen kommer att lugna sig efter Thanksgiving. En verklig återhämtning kommer sannolikt att börja först efter nyåret, även om det kan finnas små säsongsvariationer mot slutet av året.

Investerare som tror på vaccinet har sålt guld, men trots nyheterna kommer Covid-19 att påverka ekonomin i flera månader eller år. Så guld är ännu inte värt att ge upp. Många faktorer gynnar fortfarande guld: den enorma ekonomiska återhämtningen, den långsamma fördelningen av vaccinet, dollar-index sjunkning under 92 osv.

Williams förutspår att guld utvecklingen kommer att stagnera mot slutet av året, även om dess värde kan öka något. Han rekommenderar att man håller fast vid guld, eftersom att dess värde kommer att stiga igen 2021.

Läs hela artikeln på engelska / 25.11.2020, Lawrie Williams

Saxo Bank: FÖRNÖDENHETERNA KOMMER ATT STIGA KRAFTIGT 2021

Saxo Bank rapporterar att förnödenhets marknaden har återhämtat sig kraftigt under andra halvåret 2020, och deras globala tillväxt och efterfrågan övergår till en återhämtning efter pandemin. Bloombergs förnödenhets index har stigit med 15 % och sektorn drar nytta av stark tillväxt i efterfrågan i Asien, särskilt i Kina. Investerare är oroade över de långsiktiga effekterna av den offentliga ekonomins utgifterna, vilket ökar risken för en försvagad dollar och stigande inflation.

Den tidigare krisen lämnade marknaden i nästan ett decennium med låg produktivitet, men under de senaste månaderna har attityden gentemot förnödenhets investeringar förändrats. Jordbrukssektorn har återhämtat sig starkt på grund av väderproblem och stark tillväxt i export förfrågan, medan efterfrågan på metaller växer i Kina. Energisektorn förbereder sig för global tillväxt, när återhämtningen efter pandemin börjar. I diagrammen (se originalartikeln) stiger alla tre sektorerna.

Enligt Saxo Bank kommer energi och industriella metaller snart att uppleva ankomsten av en cyklisk avkastning från Asien. Jordbrukssektorn kan möta stigande prisrisk på grund av väderproblem, såsom La Nina väderfenomenet som härjar i Sydamerika. Spot-kursen fluktuerar, men kurvorna pekar mot ett starkt år 2021 när det gäller förnödenheter, men även guld håller sig stigande tack vare låga finansierings räntor.

Läs hela artikeln på engelska / 26.11.2020, Ole Hansen

Detta är en vecko granskning av Jalonom gällande intressanta ädelmetall nyheter från olika källor runt om i världen. Vårt mål är att ge läsaren kortfattad och snabb läsåtkomst veckovis till ädelmetall nyheter. Vi fokuserar särskilt på nyheter relaterat till investeringsguld. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.
You need to agree with the terms to proceed