• Market Insider: Stigande inflation driver privata investerare mot guld
  • Invezz: Guld är mer populärt när marknaden hostar
  • The Economic Times: Jim Rogers avslöjar investeringarna

Market Insider: Stigande inflation driver privata investerare mot guld

Dollarns nuvarande styrka övertygar inte privata investerare som räknar med guldets tjurmarknad. Spectrums europeiska retail investor index (SERIX) är 116 för guld, det vill säga det högsta någonsin under indexets existens. Detta talar om starkt förtroende för guldtackor. Ett SERIX-värde på mer än hundra poäng betyder en optimistisk attityd, medan poäng under det betyder förväntningar på en björnmarknad.

Historiskt sett har förhållandet mellan guld och dollar varit omvänt, men sambandet verkar ha brutits i den nuvarande makroekonomiska situationen, som domineras av stigande global inflation och osäkerhet. Även om dollar indexet har stigit nästan 7 % i år, har investerare varit försiktiga och har utnyttjat fallet i guldpriserna i maj för att säkra sina portföljer mot inflation.

Rädslan för en lågkonjunktur är inte helt ogrundad, när man tar hänsyn till Feds flera höjningar av den allmänna räntan och Världsbankens nya prognos för den ekonomiska tillväxten för året, som sjönk till 2,9 % från tidigare 4,1 %. Guld kommer att dra nytta av detta på lång sikt, och dess värde steg då nära rekordnivåer och steg över 2 000 $/uns när Ryssland invaderade Ukraina och orsakade en kraftig höjning i råvarupriserna.

Artikeln skrevs ursprungligen av Zara Tayeb i Insider 8.6.2022

Invezz: Guld är mer populärt när marknaden hostar

I årtusenden har fysiskt guld betytt samma sak som pengar. I den rådande ekonomiska turbulensen kan det vara en trygghet som människor letar efter. Hushållen är mer utsatta än på länge.

Den amerikanska centralbankens korrigeringsrörelse fick marknaden att korrigera sin riktning bara för ett ögonblick; Feds historiska räntehöjning med 75 räntepunkter gjorde det inte mycket för att lindra den växande prispressen. Basvarornas priserna är på den högsta nivån på flera decennier. Hushållen bör vara beredda på fortsatta ekonomiska svårigheter, eftersom inflationstrycket inte visar några tecken på att avta.

Trotts detta, eller just därför har guld behållit sitt värde och klarat bättre än andra innehav. Pappersguld marknaden handlar med terminer och är skild från den fysiska guldmarknaden. Där rör sig fysiskt guld inte ens ofta när framtida guldförråd handlas. Eftersom pappersguld bara återspeglar den riktiga metallen, kan dess mängd på marknaden vara mycket högre än den riktiga guldreserven. Därför är dess marknadsvolatilitet högre och den följer sin egen logik i stället för lagen om utbud och efterfrågan.

Denna volatilitet hos pappersguld ifrågasätter också papperguldets tillförlitlighet. Enligt statistiken litar den genomsnittliga konsumenten fortfarande på fysiskt guld. Dess inköp har ökat avsevärt under de senaste tre åren. Finansiella myndigheter kan inte producera guld ur ingenting – till skillnad från fiat-valutor – och det har ingen motpartsrisk eftersom dess värde inte beror på framtida kassaflöden. Mitt i den rådande osäkerheten har det därför blivit ett viktigt medel för att skydda värden.

Viktig fakta stöder det fysiska guldets position i aktieportföljen:

  1. Feds agerande efter 2019 ger intrycket att ekonomin inte skulle hålla en återgång till normal ekonomisk politik.
  2. På grund av problem i produktionskedjorna är det osäkert när och hur effektivt utbudssidan kommer att kunna lindra inflationen och förhindra utvecklingen av stagflation.
  3. Om värdet på investeringsportföljer fortsätter att urholkas, kan fysiskt guld underlätta ekonomiernas svåra situation.
  4. Nuvarande prognoser för den totala guldförsäljningen 2022 är nästan tio gånger högre än 2019, men det har inte ännu märks på priset av pappersguld.

I teorin skulle en höjning av Feds ränta med 75 punkter vara skadlig för guldets värde, men priset på pappersguld är fortfarande högt. Fed kan göra ytterligare en höjning med 75 punkter så metall investerare har en bra anledning att titta på fysiska guldets prisutveckling.

Artikeln skrevs ursprungligen av Shivam Kaushik i Invezz 17.6.2022

The Economic Times: Jim Rogers avslöjar investeringarna

Det finns inga säkra investeringar, konstaterar Jim Rogers, en amerikansk investerare och finans kommentator i artikeln. Enligt Rogers påverkas inflationen av pandemin och kriget men inflationen har förvärrats främst på grund av centralbankernas inkompetens: bankmän tar hand om sina egna jobb först och förvärrar situationen genom att trycka nya pengar.

Rogers tycker inte att det är värt att leta efter en säker plats att investera. Istället bör man välja det mål som just nu är mest ofarligt för de kommande två eller tre åren: silver och möjligen även jordbruk. Han planerar att bevaka situationen, för en ”stor kollaps kommer att dra ner allt”. Rogers uppmanar investeraren att vara uppmärksam och förbereda sig för stormiga tider.

Artikeln är urspungligen publicerad i The Economic Times 15.6.2022.

Bild: Pexels

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.
You need to agree with the terms to proceed