• Stansberry Research: Förhållandet mellan guld och silver är en viktig historisk mätare
  • Kitco: Silvrets galna dagar
  • Kitco: Är det värt att köpa guld nu?

Bild: Umicore

Stansberry Research: FÖRHÅLLANDET MELLAN GULD OCH SILVER ÄR EN VIKTIG HISTORISK MÄTARE

Daniela Cambone intervjuar Echo Bay Partners Vince Lanci om silvrets nuvarande tillstånd, hennes förutsägelser och förhållandet mellan guld och silver. Vince tror att silver är målet för short squeeze -rörelsen – eller åtminstone tillräckligt många tror på det och agerar därefter. Squeeze återspeglas ännu inte i silverpriset, men det är uppenbart i marknadens rörelse: för närvarande faller guldvärdet när silver stiger igen. Lanci tror att om guld börjar stiga kommer silver också att fortsätta stiga.

Daniela frågar om nedgången i guld beror på relativt stark dollar och tillväxt för amerikansk ekonomisk data. Lanc tror att de påverkar situationen men den rätta anledningen är taktisk: guldförsäljningen började med det kinesiska nyåret.

Slutligen svarar Lanci på en lyssnarfråga om förhållandet mellan guld och silver. Han anser att förhållandet är viktigt ur ett kommersiellt och historiskt perspektiv men beskriver knappast det verkliga värdet av metallen. Förhållandet skapades på 1800-talet då bimetall rörelsen ville binda värdet av en silverenhet till 16 guldenheter. Och även om förhållandet inte längre återspeglar det verkliga värdet på metallerna är det användbart i guld- och silver- värdepappershandeln.

Titta hela videon på engelska / 22.2.2021, Daniela Cambone

Kitco: SILVRETS GALNA DAGAR

Hubert Moolman, en privat guld- och silveranalytiker förutspår sin Kitco-kommentar, att något stort snart kommer att hända med silver. Moolman jämför nuvärdet av silver med den tidigare perioden med hjälp av en fraktalanalys och förutspår att metallens värde antingen kommer att stiga eller att sjunka kraftigt snart – och sannolikheten lutar starkt i riktningen mot tillväxt.

Silver värdet sjönk i mars 2020 och dess prisutveckling har följt förra årets händelser sedan augusti förra året. Den här gången är det dock mer troligt att priset kommer att stiga snarare än att kollapsa. Prognosen baseras på hur silverpriskurvan och Dow-indexet har följt varandra sedan 2019. Enligt Moolman går det bra för silver när Dow faller eller står still och han tror att Dow-kollapsen kommer att lyfta silver upp i molnen.

Sannolikt kommer några större rörelser att inträffa under de närmaste veckorna. Det återstår att se om silver kommer att ta årets 2021 topplats.

Läs hela artikeln på engelska / 26.2.2021, Hubert Moolman

Kitco: ÄR DET VÄRT ATT KÖPA GULD NU?

Fast stigande obligationsräntor och högre ränteprocent har besvärat guld, uppmuntrar Kitco-författaren Richard Mills att köpa guld. I sin omfattande artikel förklarar han varför han förväntar sig en guldtjurmarknad.

Obligationsräntornas intäkter har stigit på grund av de amerikanska stimulansåtgärderna och deras uppväckta ekonomiska optimism. Affärsinvesteringar förväntas dock att fördubblas jämfört med resten av ekonomin, vilket väcker oro för inflationen. Den amerikanska centralbanken bör kontrollera inflationen genom att höja räntorna, men det är osannolikt att banken kväver den blygsamma tillväxt som redan har ägt rum.

Samtidigt börjar Biden administrationen konsumera som galet: USA:s underskott förväntas växa till 2,6 triljoner dollar 2021, och den siffran räknar inte ens med 1,9 triljoners återhämtningsplanen, den största investeringen i infrastruktur sedan Roosevelts New Deal. Förutom att reparera skador som orsakats av coronavirus genom statliga investeringar har president Biden också åtagit sig att minska utsläppen av växthusgaser och att erbjuda ekonomiskt stöd till utvecklingsländer.

All denna konsumtion är skuldfinansierat och stimulansen har höjt den amerikanska statsskulden till nära 30 triljoner dollar. Detta i kombination med lös penningpolitik håller räntorna nära noll. Staten utför kvantitativ och ekonomisk återhämtning samtidigt. Detta leder till inflation: dollarn är svagare än nästan alla större valutor och värdet på flera råvaror har stigit. Det höga råvarupriset leder också till stigande priser på bearbetade produkter, som ofta lämnas åt konsumenten att betala. Vi ser redan tecken på inflation även om det ännu inte syns i officiell statistik. Därför tror många att en övervärderad aktiemarknadsbubbla kommer att brista mycket snart.

Guld är ett traditionellt skydd mot inflation

Förändringen återspeglas först i oädlametaller som har flera års underskott på grund av minskad gruvproduktion och växande efterfrågan från den gröna energiindustrin. Ädelmetaller, särskilt guld och silver kommer snart att följa: guld ses traditionellt som ett skydd mot inflation och centralbanken har redan meddelat att de kommer att tillåta högre inflation än vanligt. Klimatet med hög konsumtion som skapats av den amerikanska administrationen gynnar guld. Och silver följer i fotspåren av guld – och eftersom silver har både värdefullt och industriellt värde kan det till och med överträffa guld 2021.

Sammantaget är guld, silver och deras juniorer nu tillgängliga billigt även om alla andra aktier är för dyra. Koppar, zink och andra vanliga metaller är de första som rör på sig när statliga infrastrukturprojekt sysselsätter folket och reparerar skadorna orsakade av pandemin. Och när konsumtionen växer hänsynslöst så byggs skulderna upp och inflationen stiger, flödar smarta pengarna till guld och silver.

Läs hela artikeln på engelska / 1.3.2021, Richard Mills

Läs även föregående artikel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.
You need to agree with the terms to proceed