• Financial Times: Vart är guld på väg till
  • Investment Week: Guld är tålig i alla väder
  • Degussa: Bättre att hålla fast vid guld
  • Central Banking: Róbert Rékási kommenterar coronavirus och guld

Bild: Financial Times

Financial Times: VART ÄR GULD PÅ VÄG TILL

Covid-19-pandemin har höjt guldpriset till en ny höjd på 1 757€ per uns i augusti, nämner Financial Times. Orsakerna till uppgången har inte förändrats: extremt låga räntor och en enorm ekonomisk återhämtning ökar inflationsrisken bland investerare – särskilt eftersom den pågående pandemin orsakar mer osäkerhet.

I tider av osäkerhet och svag ekonomisk tillväxt är guld alltid en attraktiv investering, säger Joni Teves från UBS Investment Bank. Även Juan Carlo Artigas, forskningsdirektör vid Världsguldrådet kommenterade också att de två traditionella invändningarna mot guld, alternativkostnaderna och brist på avkastning, gäller för närvarande inte eftersom att obligationsräntorna är så låga. Det är därför många nya har investerat i guld, till exempel Pimco som tidigare har ogillat guld.

Men hur ser framtiden ut gällande guld? Allt beror på återhämtningen av den globala ekonomin, och olika analytiker erbjuder olika förutsägelser om hur det slutligen kommer att bli. Till exempel förutspår Charles Crowson från RWC Partners att under de kommande fem åren kommer vara en övergång från deflation till inflation. Bank of American Merrill Lynch däremot förväntar sig att guldpriset kommer att stiga år 2022 till så mycket som 2 538 euro per uns. Framtiden är fortfarande osäker, vilket är en av anledningen till att Världsguldrådet använder webbaserat Qaurum-verktyg för att modellera olika alternativ för utveckling av ädelmetall. Oavsett scenariot verkar ingenting hejda guld prestationen.

Läs hela artikeln på engelska / 11.2020, Maailman kultaneuvosto

Investment Week: GULD ÄR TÅLIG I ALLA VÄDER

Investment Week rapporterar att guld har stigit mer är 24 % per år, vilket är anmärkningsvärt jämfört med andra stora kapitalnivåer. Enligt dem kommer guld att förbli starkt nästa år och därefter. Medan guld är bra att ha i dåliga tider, så gynnar det också under högkonjunkturen. Dess pris stiger ofta med inflation, som vanligtvis är stark under perioder med hög ekonomisk tillväxt. Därför är guld det perfekta tillskottet till alla investeringsportföljer.

Den amerikanska centralbanken och andra centralbanker kommer att låta inflationen stiga under de kommande åren som en del av den ekonomiska återhämtningen, vilket kommer att stödja guldpriset. Historiskt sett har inflation följt i ungefär tre år efter hög ekonomisk tillväxt. Investment Week förväntar sig att återhämtningen kommer att fortsätta trots osäkerheten orsakad av coronavirus och andra händelser. De förutspår att guldpriset kan stiga med mer är 42€ per uns nästa år eftersom inflationen förväntas att stiga till 2,9 procent i mitten av år 2021, vilket höjer guldpriset till mer än 210€ per uns.

Den försvagade dollarn, som började i år kommer sannolikt att pågå i många år framöver, vilket också kommer att höja guldpriset – åtminstone mot dollarn: Investment Week förutspår att en 4% försvagad dollar värde kommer att öka guldvärdet med minst 42€/uns. På så sätt kan guldvärdet stiga till mer är 2038 euro under tredje kvartalet 2021 jämfört med nuvarande 1 599 euro.

Läs hela artikeln på engelska / 20.11.2020, Nitesh Shah

Degussa: BÄTTRE ATT HÅLLA FAST VID GULD

Coronaviruset och de politiska reaktioner som det orsakar sätter varaktiga spår på världens finansiella system och ekonomi.  Man kan till och med säga att den fria marknaden är i fara, hävdar Degussa Market Report. Under pandemin har populariteten för den politiska globalismen ökat, en ideologi som förespråkar om fria marknadens statligt styrda kontrollering. Dess spridning kan vara ett stort hot mot den nuvarande fria penningmarknaden. Degussa förutspår att centralbanker inte kommer att sluta stödja ekonomin eller att trycka nya pengar. På grund av detta vet smarta investerare att man kan förvänta sig låga räntor även i framtiden, vilket enbart beror på höga skuldnivåer.

Gladare nyheter finns gällande det kommande Covid-19-vaccinet, som inger hopp om ett slut på politiska begränsningar och deras förödande ekonomiska effekter. Det kommer inte heller nödvändigtvis att sätta stopp för bankernas expansiva penningpolitik, eftersom ekonomin har blivit alltför beroende av konstgjort frysta räntor. Det är mycket möjligt att köpkraften för alla officiella valutor börjar komma under ännu större tryck. Så det är bäst att hålla fast vid guld, eftersom centralbankernas verksamhet inte påverkar dess köpkraft. Det skyddar den ej garanterade papper pengar ekonomin från en osannolik men möjlig kollaps.

Med detta sagt ger Degussa en försiktig värdering av att guldpriset kan nå 2114€ per uns i mitten av 2021, vilket innebär en tillväxtpotential på cirka 30% jämfört med nuvarande priser.

Läs hela artikeln på engelska / 19.11.2020, Degussa Marktreport

Central Banking: RÓBERT RÉKÁSI KOMMENTERAR CORONAVIRUS OCH GULD

Victor Mendez Barreira från Central Banking intervjuar Róbert Rékásia, chef för den ungerska centralbankens valutareserv förvaltning, om hur pandemin har påverkat guld investeringarna.

Rékàsi tar upp flera teman, till exempel varför centralbanker anskaffade guld under Covid-19-pandemin, om taket för guldköp redan har uppnåtts och vad guld likviditet betyder till centralbankerna. Han spekulerade att stora guldköp från Ryssland, Kina och Turkiet kan bero på försvagade relationer med USA, och banker har också andra skäl att anskaffa guld i en dollar koncentrerad ekonomi.

Han avslöjar att den ungerska centralbanken bedriver en långsiktig strategi för att öka sina guldreserver. Den främsta anledningen till detta är statens stabiliseringsmål, och de planerar inte att investera sina reserver. Istället hoppas de att dessa åtgärder förbättrar stabiliteten i den ungerska ekonomin och stärker förtroendet för marknaden. Rékàsi betonar att guld alltid är en strategisk ägodel: även om länder som Uzbekistan, har sålt sina guldreserver, tror han inte att andra centralbanker kommer att minska sina reserver. Han avslutar intervjun med att säga att positionen för guld som reservfond påverkas mycket mer av marknadens omstrukturering än inflation. Trots det är guld också ett bra skydd mot inflation, eftersom att det är ett utmärkt värdeförråd.

Läs hela artikeln på engelska / 19.11.2020, Victor Mendez-Barreira

Detta är en vecko granskning av Jalonom gällande intressanta ädelmetall nyheter från olika källor runt om i världen. Vårt mål är att ge läsaren kortfattad och snabb läsåtkomst veckovis till ädelmetall nyheter. Vi fokuserar särskilt på nyheter relaterat till investeringsguld.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.
You need to agree with the terms to proceed