• Investing News: Intresset för solenergi ökar efterfrågan på silver
  • Morgan Stanley: Guld eller silver? Här är fyra viktiga skillnader
  • Daily FX: Är det dags för silver att lysa?

Intresset för solenergi ökar efterfrågan på silver

Investing News, Bryan McGovern, 3.4.2023

Den globala omställningen till grön energi har ökat behovet av att hitta alternativ till de traditionella bränslen som olja och gas. Detta är även fallet för silver, eftersom det används i solpaneler, vars betydelse ökar i energiproduktionen. Den vita metallen spelar en viktig roll inom solcellstekniken. Solel är den viktigaste källan till grön el, enligt World Silver Survey.

Silver Institutets rapport  2020 om silvrets roll i solenergi visar att år 2019 gick 11 procent av den totala silver tillgången eller cirka 100 miljoner uns till efterfrågan på solenergi. År 2020 slutade solel med att förbruka 12,7 procent av årets silver tillgång, alltså 101 miljoner uns, eftersom både utbudet minskade och efterfrågan ökade.

Eftersom efterfrågan från solenergi sektorn skapar press på tillgången på silver, sparas den vita metallen i solceller eller så söks alternativ till silver i solcellsmoduler. Åtstramningen har en viss effekt på silvrets tillgång, men är ändå bara en liten del av helhetsbilden. Samtidigt anses koppar och aluminium som alternativ till silver på solenergimarknaden, men de har brister relaterade till lönsamheten.

Guld eller silver i investeringsportföljen? Här är fyra viktiga skillnader

Morgan Stanley, Mark Robert Yosten

Följande fyra faktorer bör beaktas när du överväger att investera i guld eller silver:

  1. Silver kan vara mer knutet till den globala ekonomin: Hälften av allt silver används inom tung industri och högteknologi. På grund av detta är silver mer känsligt för ekonomiska förändringar än guld. När ekonomierna börjar stiga ökar vanligtvis efterfrågan på silver.
  2. Silver är mer instabilt än guld: Prisvolatiliteten för silver kan vara dubbelt eller tredubbelt jämfört med guld. Detta kan vara en utmanande portföljrisk.
  3. Guld har varit en mer effektiv diversiefierare än silver: Silver kan anses vara en bra portföljdiversifierare, men effektivare är guld. Ekonomiska konjunkturnedgångar påverkar guld mindre eftersom dess industriella användningsområden är ganska begränsade.
  4. Silver är för närvarande billigare än guld: per uns är silver generellt sett billigare än guld, vilket gör det mer tillgängligt för privata investerare.

Både guld och silver kan köpas i flera olika investeringsformer:

  • Fysiska metaller: Till skillnad från aktier och obligationer kan guld och silver köpas som fysiska tillgångar. Metaller skulle lagras på en tredje parts lagringsplats, eller så kan investerare också lagra dem själva.
  • Att äga tackor och mynt kan ha sina nackdelar. Investerare betalar ofta en premie över metallens spotpris på grund av tillverknings- och distributionskostnader. Även förvarings- och försäkringskostnader ska beaktas.
  • Börsnoterade fonder: ETF har blivit ett populärt sätt att investera i guld och silver utan att behöva lagra fysiska tillgångar. Att investera i ETF ger dock inte investerare tillgång till metallerna i fråga. Vissa ETF:er för ädelmetaller beskattas också som samlarobjekt och de är inte föremål för den lägre långsiktiga kapitalvinstskatten.
  • Gruv aktier och fonder: Vissa investerare ser en möjlighet att äga aktier i guld- och silvergruvföretag eller fonder som har portföljer av dessa gruvanläggningar.

Är det dags för silver att lysa?

Daily FX, Nick Cawley, 10.4.2023

Silver fortsätter att dra nytta av den nuvarande ekonomiska situationen när fortsatt global inflationsoro och rädsla för lågkonjunktur hopar sig. Dessa farhågor kommer sannolikt inte att försvinna under det kommande kvartalet heller, så priset på silver kan fortsätta att stiga.

Det dagliga diagrammet visar en positiv trend för silver sedan mitten av mars, med en stark rally orsakande trend. Silver är till och med överköpt för tillfället, så en period av stabilisering kan behövas innan nästa uppgång.

Silver / guld -förhållandet visar också att silver har underpresterat jämfört med guld sedan mitten av december 2022, och med endast den senaste uppgången bröts den nedåtgående trenden under de senaste dagarna.

Fast den nuvarande uppsidan möjligen är överdriven ser båda inställningarna positiva ut. Om trenden fortsätter skulle silver inte bara stiga, utan även överträffa guld. Under de kommande tre månaderna kan silver lysa ännu starkare än guld.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.
You need to agree with the terms to proceed