• Business Insider: Undervärderat guld förstärks, när dedollariseringen ökar
  • Morningstar: Silverpriset nådde årets topp

Bild: Business Insider

Undervärderat guld förstärks, när dedollariseringen ökar

Filip De Mott, Business Insider, 11.5.2023

Guld är undervärderat och dess värde kan stiga ytterligare med dedollariseringen, säger Bridgewater Associates Karen Karniol-Tambour. ”Den geopolitiska turbulensen försvinner inte. Detta är ett långsamt rörligt stöd för guld. Inflationen upprätthåller också intresset för guld.” Enligt honom kan guld vara i början av en hållbar tillväxt period, när den globala dedollariseringstrenden fortsätter.

Dedollarisering sker när vissa länder försöker minska sitt beroende av den amerikanska dollarn, som dominerar internationell handel. Dollarn anses traditionellt sett vara centralbankernas viktigaste reservvaluta. Efter att Ryssland attackerade Ukraina har fler länder vänt sig till den kinesiska yuanen eller andra valutor än dollarn i sina handelsavtal. Västerländska sanktioner mot Ryssland, som frös sina valutareserver, lyfte fram riskerna med användningen av dollarn.

Eftersom inflationen är fortfarande på relativt höga nivåer på alla globala marknader fortsätter guldet att locka investerare som vill säkra sig mot en nedgång i köpkraft. Konsumentprisinflation i USA har avtagit kraftigt från förra junis topp på 9 procent. Men enligt de senaste konsumentprisindex data från april var inflationen fortfarande 4,9 procent, långt över Federal Reserves mål på 2 procent.

Silverpriset nådde årets topp

Myra P. Saefong, Morningstar, 3.5.2023

Guld är inte den enda ädelmetallen, som gynnas av ekonomisk osäkerhet och bankkrisen. Silverpriset steg till årets högsta nivå förra månaden, och den har utrymme att röra på sig ännu högre, eftersom världens silvermarknad ser ut att möta sitt näst största produktionsunderskott på 20 år i år.

”Efterfrågan på fysiskt silver och guld återspeglar investerares allmänna oro över ekonomins tillstånd, geopolitisk oro och potentiellt ihållande inflation”, säger Stephen Gardner, VD för ETF Managers Group.

Riskerna ökar viljan att investera i en trygghetshamn”, sa han. Han pekar på Silicon Valley Bank och Signature Bank insättningarnas räddning och konstaterar att ingen kan vara säker på liknande räddningsaktioner i framtiden. Will McDonough, grundare och VD för EMG Advisors säger:

I tider av ökad risk köper människor guld och silver för att undvika kreditrisk.

ICE U.S. Dollarindex, som mäter dollarns styrka i förhållande till en korg av viktigaste valutor, är cirka 2% lägre än förra året. Investerare flyr fortfarande volatila tillgångar som dollar och letar efter stabila investeringar som silver, säger Will McDonough. Det nuvarande förhållandet mellan guld och silver är cirka 79:1, vilket innebär att det skulle ta cirka 79 uns silver för att köpa ett uns guld. Detta är relativt högt på historiska nivåer, men förhållandet har varierat ganska mycket de senaste åren.

När det gäller prisförhållandet säger Keith Weiner, grundare och VD för Monetary Metals, att marknaden på kort sikt är “rimligt välbalanserad” och att silver på lång sikt sannolikt kommer att utvecklas bättre än guld. Rekordefterfrågan på silver förra året bidrog till ett globalt utbudsunderskott på 237,7 miljoner uns 2022, det andra årliga underskottet i rad och “potentiellt det mest betydande underskottet någonsin”, enligt Silver Institute rapport från april.

Den totala globala efterfrågan på silver ökade med 18 procent till 1,242 miljarder uns förra året, och med efterfrågan inom industrisegmentet på rekordhöga 556,5 miljoner uns, enligt undersökningen. Det globala utbudet förändrades däremot inte mycket, eftersom gruvproduktionen i Peru drabbades delvis av social oro,medan produktionen i Mexiko, Argentina och Ryssland ökande. Totala lagren var 1,0047 miljarder uns förra året, jämfört med 1,0045 miljarder uns 2021, visade studien.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.
You need to agree with the terms to proceed