• The Economic Times: Guldpriset har sjunkit – dags att köpa?
  • Guardian Gold Australia: Så här påverkar obligationer guld
  • Kitco: Guld gynnades av likviditetskrisen 2009-2011, händer samma sak igen?

Bild: Umicore

The Economic Times: Guldpriset har sjunkit – dags att köpa?

Julius Baer från Economic Times frågar om guld fortfarande är den bästa trygghetshamnen och om det är lönt att köpa guld nu.

Guld gynnades starkt av coronapandemin förra året och den enorma osäkerhet det orsakade. Nu verkar det som att pandemin kommer att avta och rädslan kommer att minska – varför guldets värde också kommer att falla. Julius tror dock inte att guldets investeringsroll har förändrats. Historiskt sett anses guld vara den bästa trygghetshamnen, guld har bara inte klarat sig bäst i den nuvarande ekonomiska miljö med låg avkastning.

Julius tror att prisfallet kommer att stanna vid cirka 1 345 euro. Det är svårt att värdera guldets värde, men det är fortfarande det mest värdefulla av metallerna. Nu är det enligt hans uppfattning rätt tid att köpa guld: centralbanker bedriver fortfarande lös penningpolitik och stater inleder stora stimulansåtgärder.

Läs hela artikeln på engelska / 9.3.2021, Julius Baer

Guardian Gold Australia: Så här påverkar obligationer guld

Amerikanska obligationer säljs i stora volymer när marknaden sägs vara i sitt värsta skick på sju år. På sex månader har marknaden fluktuerat från oändlig kvantitativ återhämtning och negativa räntor till en situation där inflation och rädsla för stigande räntor har förlamat den, vilket visar hur ömtåligt det ekonomiska systemet är. Det antas allmänt att den amerikanska ekonomin kommer att återhämta sig snabbt när COVID-19 vaccinationen införts. John Feeney frågar ändå om marknaden är alltför optimistisk gällande återhämtningen, när investerare kommer att börja köpa obligationer igen, om kreditbubblan kan överleva höga räntor och när den amerikanska centralbanken kommer att ingripa.

Avkastningen på 10-åriga obligationer steg med 1,6 % och stannade på 1,4 % nivån. Volatiliteten på obligationsmarknaden har avskräckt vissa större fonder från att köpa men avkastningen har tydligt påverkat priserna på ädelmetaller: ju högre avkastning obligationen har desto mindre är investerare intresserade av guld. Raffinaderiernas fysiska guldlager har dock varit tomma i flera veckor vilket tyder på att långsiktiga investerare kommer att fortsätta köpa guld trots att guld är svagt.

Den höga avkastningen på obligationer innebär att staten måste betala en högre ränta på alla sina givna lån och samla in mera skatteintäkter för att täcka denna ränta. Det är osannolikt att den nuvarande nivån på statsskulden och företagsskulder skulle överleva någon högre räntesats – de två tidigare räntehöjningarna skulle spräcka bostadsmarknaden och dotcom investeringsbubblor och den nuvarande situationen går knappast bättre.

Den amerikanska centralbanken kommer förmodligen att ingripa i spelet mycket snart. John råder att följa noga hur centralbanken kommunicerar de närmaste veckorna.

Läs hela artikeln på engelska / 4.3.2021, John Feeney

Kitco: Guld gynnades av likviditetskrisen 2009-2011, händer samma sak igen?

Enligt Mark Bristow, VD för Barrick Gold, har investerare litat för mycket på innehav som inte har verkligt värde. Han säger att detta kommer snart att leda till en ökning av guldvärdet. Han jämför den nuvarande situationen med stämningen eftet året 2008, då marknaden hoppades på att kunna återgå till det normala.

År 2009–2011 förblev likviditeten i bankerna medan den här gången finns den på marknaden. Han anser att kryptovalutornas snabba ökning är ett bra exempel på hur investerare är desperata och inte vet hur den nuvarande situationen kommer att utvecklas. Människor uppförde sig på samma sätt mellan 2009–2010, vilket ledde till en kollaps vid den tiden. Guld gynnades av situationen då, så det kommer sannolikt att gynna den här gången också.

Bristow kommenterade också gruvdriften och dess påverkan på miljö, människor och administration. Han hoppas att gemensamma och öppna standarder kommer att ställas för ekologisk grävning och anser att detta bara är en tidsfråga, eftersom att det finns en tydlig efterfrågan på marknaden. Han tror att kvalitet kommer först och främst – även lagstiftning: Om marknaden verkligen hoppas på ansvarsfull gruvdrift kommer det att finns möjligheter.

Slutligen nämner Bristow att pandemin har påskyndat kollapsen av företag som redan befann sig i en dålig situation. Han nämner köpcentrum affärsverksamheten till exempel, som redan var på väg till onlineshopping, vilket pandemin bara har accelererat.

Läs hela artikeln på engelska / 8.3.2021, Anna Golubova

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.
You need to agree with the terms to proceed