• Goldhub: Investeringsguld – förväntningar för året 2021
  • Forbes: Återhämtningen kan vara långsammare än förväntat
  • CPM Group: Så påverkar ränteprocenten guldpriset
  • Sharps Pixley: Kommer politisk instabilitet och COVID att höja guldpriset till höjder?

Bild: Umicore

Goldhub: INVESTERINGSGULD – FÖRVÄNTNINGAR FÖR ÅRET 2021

År 2021 kommer att drivas av hopp och ekonomisk återhämtning och låg ränteprocent, påstår Goldhub analys. Enligt dem tror många investerare att det värsta redan ligger bakom och kommer att använda det nya året som en möjlighet att öka sina riskinvesteringar. Investeringsefterfrågan på guld kommer sannolikt att förbli mycket stabil, och särskilt guld förbrukningen drar nytta av den ekonomiska återhämtningen.

Guld klarade sig bra 2020 tack vare hög risk, låga räntor och den positiva prisutvecklingen under våren och sommaren. Mot slutet av året var dock prisutvecklingen närmare kopplad till fysisk efterfrågan på investeringar än terminsmarknaden. De globala aktierna gick bra för i november och december, och nu verkar det som att det stigande COVID-19 -smittotalet och den instabila politiska situationen i USA får investerare att tveka om riskabla investeringar. Många investerare är oroliga för ett växande ekonomiskt underskott vilket kommer att öka inflationstrycket. Tillväxten förväntas dock att återhämta sig under 2021 särskilt i Kina och Indien. Enligt   Goldhub växer också guld förbrukningen där. Efterfrågan från centralbanker började fluktuera i slutet av 2020 och förväntas att fluktuera även 2021. Lyckligtvis förväntas gruv produktionen att återhämta sig från förra året.

Sammanfattningsvis, enligt Goldhub stöder det fortsatta behovet av effektiva säkerhets investeringar och den låga räntemiljön stöder guldets investeringsefterfrågan. Men den ekonomiska återhämtningen av Indien, Kina och andra tillväxtmarknader skulle kunna lindra motvinden på guldmarknaden. Enligt deras analys kommer guld att klara sig bra 2021, men måttligt, men en miljö med låg ränta kan öka detta något. Prognosen kan dock ändras om den globala ekonomin återhämtar sig, drabbas av en annan våg eller påverkas av andra oväntade risker.

Läs hela artikeln på engelska / 14.1.2021, Goldhub

Forbes: ÅTERHÄMTNINGEN KAN VARA LÅNGSAMMARE ÄN FÖRVÄNTAT

Forbes Robert Barone fördjupande analys undersöker ekonomin, rädslan för inflation och förhoppningar gällande en V-återhämtning efter pandemin. Aktiemarknaden fick äntligen andas ut förra veckan, men enligt Robert så har en årslång ekonomisk nedgång gjort permanenta skador på arbetsmarknaden. Ju längre en arbetslös förblir arbetslös, desto mer osannolikt kommer de att återanställas. Och på grund av den långsamma fördelningen av vaccinet och misstankar om vaccinet är flockimmunitet och normalt tillstånd fortfarande långt borta.

Enligt Robert har den amerikanska ekonomin blivit beroende av monetär återhämtning, och det finns en stark tro på marknaden att när den växande flockimmuniten utvecklas så kommer den ackumulerade efterfrågan att få ekonomin till att återhämta sig i en brant V-kurva. Eller att skuldsättningen orsakad av stimulans och högre råvarupriser leder till inflation. Han påminner att tjänstesektorn drabbas mest inom ekonomin, där förlorad konsumtion försvinner för gott: det är mycket osannolikt att konsumenterna kommer att börja äta på restauranger eller att de reser dubbelt så mycket. Det bästa branschen kan hoppas på är att återgå till det normala, så enligt Robert påminner en eventuell återhämtning mer ett U än ett V. Han påminner att råvaru cykler är säsongsbetonade och sällan leder till inflation om inte priserna stiger kraftigt. Hyrorna upplever tydligt deflation, hälso- och sjukvårds priserna har till och med sjunkit i tre månader.

Sammandraget: ju mer staten litar på stimulans pengar desto mindre gynnas de. USA riskerar att bli en tredje världsstat, men det är ett bekymmer för framtida politiker. Robert tror att inflationen kommer att hålla sig på plats och att ”inflations narrativa” kommer att försvinna med tiden.

Läs hela artikeln på engelska / 16.1.2021, Robert Barone

CPM Group: SÅ PÅVERKAR RÄNTEPROCENTEN GULDPRISET

CPM Groups Jeffrey Christian förklarar hur räntesatsen påverkar guld och varför de har orsakat både en nedgång och en uppgång av ädelmetaller under de senaste veckorna. Han anser att räntesatsen är den viktigaste faktorn för att bestämma värdet på guld och andra finansiella tillgångar, men förhållandet mellan dem är komplicerat och svårt att modellera.

Enligt Jeffreyn kan räntesatsen förklara förra veckans händelser och ge förutsägelser för år 2021. Händelserna i Washington var traumatiska på mänsklig nivå men guldpriset och aktiemarknaden påverkas främst av stigande obligationsräntor. Räntesats höjning förklarar varför aktiekurserna var 500 poäng höga och guldpriset sjönk. Enligt honom är inflationsjusterade räntor negativa i år. Han förutspår att centralbankerna kommer att förbli flexibla år 2021 och att den amerikanska central fonden kommer att avvisa alla påtryckningar för att höja räntorna eftersom att det skulle öka kostnaden för alla operationer för mycket.

Därför är Jeffreys långsiktiga prognos att både realiserade och nominella räntor kommer att förbli låga och negativa. Detta gynnar guld eftersom vinster från andra råvaror inte lockar investerare. Vissa tror att det nuvarande tillståndet kanske inte håller längre men Jeffrey säger att det har funnits redan i 12 år. Räntesatsen upplever fortfarande enstaka rörelser upp och ner vilket saktar ner guldpriset. De förklarar också vad som hände förra veckan.

Titta hela videon på engelska / 15.1.2021, Jeffrey Christian

Sharps Pixley: KOMMER POLITISK INSTABILITET OCH COVID ATT HÖJA GULDPRISET TILL HÖJDER?

Sharps Pixley kommentator Lawrence Williams förutspår att guldpriset kan stiga kraftigt. Dess  ETF-ackumulering och centralbankernas köp mängder drabbas men andra tecken påpekar på tillväxt– särskilt i  Kina, Indien och Turkiet.

Lawrence skriver att år 2021 är guld tjurens år i det kinesiska horoskopet. Han hoppas att det är ett år med återuppbyggnad och ett år för guld. Å andra sidan så hålls aktiemarknaden uppe i USA endast av statliga stöd. USA:s nya president börjar sin mandatperiod på onsdag, omgiven av allvarliga politiska och ekonomiska utmaningar. Det är mycket möjligt att guld kommer att dra nytta av detta.

Många tror att Biden administrationen avser att bekämpa pandemin med helt annan glöd än sin föregångare, vilket kan innebära nya restriktioner, mer stimulans och andra åtgärder som påverkar aktiemarknadens tillväxt och ökar risken för kollaps. Även om allt går bra kan investerare vända sig till guld eller silver. Det finns dock också en stark risk för politisk konflikt i luften vilket kan dra dollar och aktier nedåt. I detta fall kan guldpriset stiga kraftigt men konsekvenserna för global ekonomisk stabilitet skulle bli allvarliga.

Läs hela artikeln på engelska / 16.1.2021, Lawrence Williams

Detta är en vecko granskning av Jalonom gällande intressanta ädelmetall nyheter från olika källor runt om i världen. Vårt mål är att ge läsaren kortfattad och snabb läsåtkomst veckovis till ädelmetall nyheter. Vi fokuserar särskilt på nyheter relaterat till investeringsguld.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.
You need to agree with the terms to proceed