Av alla ädelmetaller är fysiskt guld är ett intressant investeringsobjekt av många olika skäl: det är praktiskt på grund av storleken (tackor och mynt tar bara lite plats), man kan investera anonymt i guld, och försäljning och inköp av investeringsguld är momsfritt.

Fysiskt guld har bevarat sitt värde och köpkraft genom sin hela kända historia, och fungerar så som en försäkring mot inflation och är ett bra tillägg till investeringsportföljen.

Vad betyder då investeringsguld och skattefrihet?

Definition av investeringsguld

Skatteverket definierar guldatackor och mynt som investeringsguld på följande sätt:

Guldtackor och -plattor

Med investeringsguld avses guld i form av en tacka eller platta med en av guldmarknaderna godtagen vikt och med en renhet av minst 995 tusendelar.

På de viktigaste guldmarknaderna i världen idkas i praktiken handel med tackor och plattor i standardvikt. I bilaga III i Genomförandeförordningen 282/2011 av Europeiska unionens råd 15 mars 2011 uppräknas vanligaste handelsvikterna:

  • 12,5 och 1 kilo
  • 500, 250, 100, 50, 20, 10, 5, 2,5, 2 och 1 gram
  • 100, 10, 5, 1, ½ och ¼ uns
  • 10, 5 och 1 tael samt
  • 10 tola

Som investeringsguld betraktas dock även tackor och plattor med annan vikt om de är föremål för handel i något land.

I praktiken kan t.ex. försäkran av framställaren godkännas som bevis på att kriterierna för investeringsguld uppfylls. Det finns inte något krav på att renheten ska styrkas med stämpel för att skattefriheten ska vara tillämplig utan det räcker med att renheten kan styrkas på något annat tillförlitligt sätt.

Guldmynt

Med investeringsguld avses även guldmynt med en renhet av minst 900 tusendelar som är präglade efter år 1800, är eller har varit lagligt betalningsmedel i ursprungslandet, och vars normala försäljningspris är högst 80 procent större än det öppna marknadsvärdet för guldinnehållet i myntet.

Varje EU-land ska varje år underrätta kommissionen om vilka mynt som uppfyller dessa kriterier och som förekommer på marknaden i detta EU-land. Kommissionen ska före den 1 december varje år i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra en fullständig förteckning över dessa mynt.

De mynt som omfattas av den offentliggjorda förteckningen anses uppfylla dessa kriterier under hela det år med avseende på vilket förteckningen offentliggjordes. Förteckningen kommer dock inte att vara uttömmande och därför ska även guldmynt som inte tagits upp i förteckningen men som uppfyller ovannämnda kriterier betraktas som investeringsmynt i guld. I praktiken kommer denna möjlighet närmast att gälla nya investeringsmynt som getts ut under året i fråga.

Skattefrihet kan på denna grund även beviljas för importerade guldmynt. Det ska ankomma på den säljare eller importör som vill åberopa skattefriheten att visa att kriterierna uppfylls.

Moms på investeringsguld

Försäljning och inköp av investeringsguld sker utan moms. Enligt den finska skatteförvaltningen gäller skattefrihet endast guldvaror som används som investeringsprodukter, särskilt på grund av deras höga guldhalt.

Investeringsguld in privatpersonens beskattning

I privatpersonens inkomstskatt är investeringsguld jämförbart med andra investeringsprodukter.
I dessa fall, reavinst beskattas enligt kapitalskatt och reaförlust kan således avdras.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.
You need to agree with the terms to proceed