HSBC:S ledande analytiker James Steel konstaterar i nyaste numret av Gold Investor att negativa räntor är bra för investeringar i guld. Guldet hämtar stabilitet även för pensionsfonder, under tider av negativa räntor, konstaterar Juan Carlos Antigas, ledande investeringsforskare på World Gold Council i samma publikation.

I juninumret av Gold Investor koncentrerar man sig framförallt på negativa räntor från olika synvinklar. HSBCs ledande råvaruanalytiker James Steel frågar i det nyaste numret, varför guld har bättre lyskraft i en värld av negativa räntor, han kommer med många orsaker. Värdet på guld har stigit ca. 20 procent sedan början av året.

Både i euroområdet och i Japan har räntorna sänkts. När investerarna minimerar sina risker, söker de en fristad för sina tillgångar. Därför stöder en minskning av ränteavkastningen, priset på guld på längre sikt. Enligt Steel kan minskningen av ränteavkastningen och att ekonomin går sämre sätta igång ett politiskt svar på situationen, men staternas finanspolitik påverkar inte guldet.

Negativa räntor stöder handel med guld

Meningen med negativa räntor är att öka konsumtionen på bekostnad av sparandet. Ett alternativ är att hålla sig med kontanter, men för ett företag är det mycket mer praktiskt att t.ex. investera i guld, eftersom det blir billigare och enklare att hantera. Steel anmärker, att de negativa räntorna även har tagit bort hinder för att finansiera guldhandeln.
Tanken med negativa räntor har varit att försvaga vissa länders valutor, men så har ändå inte skett t.ex. i Japan och Schweiz. Steel räknar med att kraftigare ingrepp i marknaden från de ekonomiska beslutsfattarna är möjliga, vilket medför att guldet som investeringsobjekt ser mycket mer lockande ut, eftersom det inte är bundet vid regeringars finanspolitik.

Pensionsfonderna borde investera i guld

Juan Carlos Antigas, ledande investeringsforskare på World Gold Council säger också att guld ger stabilitet vid negativa räntor. Det finns tryck från alla håll på världens pensionsfonder och de lider brist nästan över allt. Lösningen som erbjudits har varit sänkta pensioner och höjd pensionsålder. Dessa är inte särskilt populära sätt att få pensionspengarna att räcka bland väljare. En annan lösning har varit en ökning av aktier, lån av sämre kvalitet och andra investeringsobjekt med hög risk.

Antigas fortsätter, att när ränteavkastningen sjunker kan värdepapprens pris inte stiga särskilt mycket och det blir hela tiden svårare att uppnå de ekonomiska målen. Risken i många aktieportföljer har också ökat klart enligt Antigas. I en långt gången nätverksekonomi sprids kriser snabbt från en världsdel till en annan. Antigas påpekar, att guld lönar sig i dessa förhållanden. Under tider av låg ränta ger det bättre avkastning. Av den här anledningern lönar det sig även för pensionsfonder att utvärdera att öka investeringen i guld, eftersom guld jämnar ut risker vid oförutsebara situationer.

Europas ekonomi växer långsamt

Mervyn King, den år 2013 pensionerade guvernören för Engelska centralbanken, konstaterar när hon analyserar Europas ekonomiska situation, att det helt enkelt inte hjälper att sänka räntorna i oändlighet, för inte ens det får människorna att spendera sina framtida tillgångar, så länge det inte finns hopp för framtiden. Även om sättet man hanterade finanskrisen på i början var bra, för det nu i fel riktning när det har fortsatt år efter år. Enligt henne har världens finansiella makter fyra vägar ut från sin långsamma tillväxt och en allt större del väljare som misstror den nuvarande ordningen.
Regeringarna borde gjuta framtidstro i medborgarna och öka sin produktivitet, så att konsumenterna vågar konsumera. Enligt henne borde man därtill gå över till flexiblare växlingskurser, så att obalansen både inom ekonomierna och dem emellan skulle jämnas ut. De industrialiserade ekonomierna borde driva på en öppnare handel även inom serviceproukter. Internationellt samarbete borde också återupptas eftersom stimulansåtgärder inte fungerar, ifall grannen inte samtidigt också gör det.

Europas utsikter dåliga

Den långsamt växande ekonomin ökar risken för en ny kris. I det här avseendet är utsikterna i Europa dåliga. Svågremspolitiken har ingen väckande effetkt på den inhemska handeln, och det finns inte något folkligt understöd för en gemensam europeisk finansminister. En finansiell union är inte möjlig utan en politisk union, och inget euroland är färdig för det.

Enligt King borde investeringar i en osäker situation förhållas till mer pragmatiskt. Det förgångna ger inga instruktioner för idag, och det viktigaste är att närmast utvärdera hur framtida kriser kan klaras av. Guld fungerar som en bra fristad i osäkra tider. Många centralbanker i Asien och Syd-Amerika har ökat sina guldreserver på senare år, eftersom det garanterar självständighet. Guld fungerar även som en buffert vid tider av hög inflation.

En guldfond i Texas och den nya guldbörsen i Shanghai

När Gold Investor intervjuar portföljchefen för de expanderande ekonomierna Shayne McGuire, som hanterar en av USAs ledande pensionsfonder, pensionsfonden för delstaten Texas lärares guldfond, berättar han att huvudorsaken till pensionsfondens guldinvesteringar varit fördelarna som kommer av att diversifiera placeringarna. Guldfonden startades 2009 och den förbättrar fondens långsiktiga riskhanteringsförmåga.

Vidare skriver Gold Investor om den nya guldbörsen som öppnades i Shanghai i april, som anger guldets pris i Kina. Jia Jinpun, styrelseordförane i Shanghais guldbörs säger att den nya börsen kommer att accelerera den Kinesiska ekonomins internationalisering och styrka landets finansmarknad.
I guldbörsen bestäms guldets pris på basen av handeln med ett kilos standardiserade guldtackor, och priset räknas i Kinas officiella renminbi-valuta per gram guld. Under den första månaden gjordes det affärer på 105,91 ton guld och guldbörsens omsättning var 27,94 miljarder renminbi. Guldbörsen stöder Kinas marknad för guld, och derivatens pris bestämms enligt avsluten i guldbörsen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.
You need to agree with the terms to proceed