• Gold Hub: Guld är sällsynt, likvid och behåller sitt värde
  • Degussa: Ekonomiska stimulansens minskning och räntehöjning kommer att höja guldpriset
  • Eurasia Review: Centralbankernas guldreserver är nu rekordhöga

Bild: Eurasia Review

Gold Hub: Guld är sällsynt, likvid och behåller sitt värde

Guldets värde som en strategisk tillgångsklass kommer att finnas kvar, eftersom dess efterfrågan är omfattande som investeringsmål och som reservinnehav inom både smyckes- och teknikindustrin. Guld är sällsynt, det behåller sitt värde under långa tidsperioder och har bra likviditet så dess värde kan inte mätas med traditionella aktie- och obligationsvärderings diagram.

Enligt World Gold Council påverkas guldpriset av fyra huvudfaktorer: ekonomisk tillväxt, risker och osäkerhet, alternativkostnad och drivkraft. Guld förfinar aktieportföljen, diversifierar den, ökar avkastningen och den totala produktiviteten och förbättrar likviditeten.

Enligt Gold Hub är de största problemen för guldinvesterare 2022 relaterade till problem med leveranskedjan och de fortsätta ekonomiska svårigheterna orsakade av coronapandemin. Flera centralbanker hävdar att den senaste tidens ökning av inflationen är tillfällig och beror på pandemin, men vissa erkänner att den är permanent. Leverans svårigheterna orsakade av pandemin har inte heller ännu lösts, vilket kan bromsa den ekonomiska tillväxten och öka inflationstrycket.

Marknaden förväntar sig att räntorna stiger och att dollarn stärks, hittills har reala- och nominella räntor legat kvar på historiskt låga nivåer.

20.1.2022

Degussa: Ekonomiska stimulansens minskning och räntehöjning kommer att höja guldpriset

Den globala ekonomin fortsätter långsamt att återhämta sig från politiskt påtvingade åtstramningsåtgärder. Degussas marknadsrapport anser att global BNP kommer att växa med 4,2 % under året 2022 (jämfört med 5,8 % under året 2021). Återhämtningen försvåras dock av ett antal riskfaktorer, såsom den fortsatta pandemin, hoten mot global energisäkerhet och geopolitiska spänningar mellan USA och Kina, samt Ryssland och västvärlden.

Ekonomin har återhämtat sig snabbt tack vare centralbankernas expansiva penningpolitik. Detta har pressat räntorna nära noll och även under det och ökat tillgången på krediter och pengar. Sådan ”överkonsumtion” av pengar har dock drivit upp råvarupriserna.

Den Amerikanska centralbanken ändrar nu riktning och planerar att sluta köpa obligationer och höja räntorna. Det är troligt att andra stora banker kommer att följa efter. Det är ännu inte klart hur ekonomier och finansmarknader kommer att reagera på penningpolitikens åtstramning eller hur mycket den kommer att stramas åt.

På grund av dessa förväntningar har priserna på ädelmetaller hållits under kontroll. Enligt Degussa-analytiker är det viktigare för bankerna att säkerställa ekonomins hållbarhet än att bekämpa inflationen. Priset på guld kommer sannolikt också att fortsätta stiga. Speciellt tillväxten i investerarnas efterfrågan kan höja priset i år mot 1860 €/uns.

20.1.2022

Eurasia Review: Centralbankernas guldreserver är nu rekordhöga

Centralbankernas guldreserver har vuxit med mer än 4 500 ton under de senaste decenniet, och lagringsutrymme storlek nådde över 36 000 ton för den första gången sedan 1990. Detta strider mot mainstream-retoriken om att nuvarande inflation bara är tillfällig och att guld inte egentligen är värt att investera i.

Genom att följa den amerikanska centralbankens och andra centralbankers agerande istället för deras uttalanden kan man hitta starka skäl för att investera i guld. Bankernas uttalanden skiljer sig från själva besluten – som beslutet att öka guldreserverna.

En konservativ investerare bör naturligtvis vara orolig för inflationsrisken, men guldköpens mode är också ett tecken på större, långsiktig förändring: dollarns position som världens garantivaluta håller på att falla sönder. Både ädelmetallinvesterare och geopolitiska aktörer som Ryssland och Kina har följt denna utveckling noga. Till exempel har Rysslands guldreserver överskridit sina dollarreserver för första gången i landets historia.

Investerare bör också vara beredda för denna förändring. När fiat-valutornas sönderfall fortsätter och accelererar under de kommande månaderna och åren, kommer fysiskt guld att förbli den sista tillförlitliga trygghetshamnen.

20.1.2022, Claudio Grass

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.
You need to agree with the terms to proceed