Världsekonomin befinner sig i en oförutsedd farlig situation och en ny bankkris är trolig. Tuomas Malinen, ekonomi docent och chefsekonom vid GnS Economics varnar för allvarligt dystra ekonomiska syn och rekommenderar att hushållen förbereder sig genom att skaffa fysiskt guld eller silver. Även kontanter vore bra att reservera bara ifall att utrymning av insättningar sker i bankerna. 

GnS Economics publicerade nyligen sin senaste rapport om tillståndet i världsekonomin. Rapporten innehöll tre mycket allvarliga ekonomiska scenarier, med väldigt lite ljusglimtar: 1) “ett bra” scenario, som inte är bra, 2) ett dåligt scenario, som är ändå bättre än det bra och 3) ett apokalyptiskt scenario, som är tragiskt. Rapporten är en värdefull läsning för alla som är intresserade av sin ekonomi. Vi rekommenderar att läsa denna rapport såväl som här tidigare publicerade blogginlägg om den senaste rapporten här.   

 

VÄRLDSEKONOMINS FARLIGA KRIS

 

Corona pandemin har präglat debatten i media snart i ett halvt år nu. Medan corona nyheterna har överskuggat många viktiga teman, har det på ett exceptionellt sätt tagit upp den ekonomiska situationen i focus. Pandemin har med en överväldigande takt förvärrat tidigare oroväckande utveckling i ekonomin, såsom överskuldsättning hos nationer, företag och individer samt centralbankernas ingripande i marknadsekonomin genom att öka mängden av pengar (quantitative easing, QE).

GnS Economics presenterar i sin rapport tre ekonomiska scenarier, varav det bästa och det “dåliga” scenariot som valts av ekonomerna själva, är historiskt dystert. Enligt Tuomas Malinen kommer den ekonomi som stängts av corona att kollapsa snabbt både sysselsättningen och konsumentefterfrågan. Han bedömer att effekterna kommer att spridas till ekonomin med några månaders fördröjning och kommer att återspeglas i t.ex. massarbetslöshet, komponentbrist, störningar i produktionskedjan och därmed troligen också en livsmedelskris. Livsmedelssäkerhet och stöd för välfärdsstatens grundläggande funktioner borde därmed vara en prioritering snarare än att så runt företagsstöd. Slaget mot ekonomin och särskilt företagens betalningsförmåga orsakar stora kreditförluster för bankerna och Malinen bedömer att detta kommer att orsaka en stor våg av bankernas konkurser från Europa och framåt. Han säger att banksystemet reparerades inte under finanskrisen 2008 och att systemet har blivit ännu skörare. Han kritiserar också starkt ECB ohälsosamma skräp låns köp-program.

 

EURO ÄR FÖRDÄRVLIG FÖR DEN FINSKA EKONOMIN

Den ekonomiska krisen som accelererats av corona håller på att driva även den finska ekonomin “mot en grund”. Enligt Malinen har Finlands export drivna öppna ekonomi redan drabbats hårt av teknik industrins orderstock kollaps. Han rekommenderar att bli av med euron så snart som möjligt – detta är ett beslut helt upp till medborgarna: så länge väljare stödjer att stanna kvar i euron kommer politiker att agera i enlighet därmed. Att hålla sig vid euron kommer att fördröja och göra det svårare att återhämta sig från den ekonomiska krisen, enligt Malinen. I en intervju med YLE ett par år sedan i Brysselin kone -programmet, förutser Malinen eurons kollaps. Debatten är på väg att förvandlas till verklighet och han kritiserar nu politiker mycket hårt för farlig konstgjord andning gällande euron:

“Är politiker verkligen så galna att de vill rädda euron på bekostnad av allt annat?”

Nu skulle det vara särskilt viktigt att fundera, vilken typ av ekonomisk politik som får stöd från medborgarna och var den bör dras bort ifrån. Att rädda euron och ECB skulle leda till att de medansvariga lånen som ECB har samlat på sig också ska betalas av finländare, påminner Malinen. Ett annat och mycket bättre alternativ skulle vara att låta den ekonomiska krisen göra sitt väsentliga jobb och städa upp de ohälsosamma strukturerna och maktförhållandena, säger han. Detta skulle vara en helt ny start för en snabb ekonomisk tillväxt från en hälsosam utgångspunkt, även om den skulle ha en snabbare realiserbar mänsklig prislapp. Han betonar att ett allvarligt kortvarigt lopp är betydligt bättre än att förlänga lidandet i framtiden med ohållbara medel. Det senare skulle vara det ”goda” ekonomiska scenariot som nämns i rapporten: genom ohälsosam vitalisering skapas socialiserad ekonomi, där zombie-företagen skulle ha räddats, men man kunde säga slutligt farväl till räntabilitet tillväxt. 

 

PRIVATA HUSHÅLL OCH INVESTERARE KAN FORTFARANDE FÖRBEREDA SIG FÖR DEN EKONOMISKA KRISEN

 

Hur kan då privata hushåll eller en liten investerare förbereda sig för en sådan dyster ekonomisk syn? Vad ska man göra och finns det fortfarande något att göra?

Malinen har ett tydligt svar på detta: den konstgjorda ekonomiska tillväxten som har skapats av centralbankerna har orsakat en bubbla på aktiemarknaden och den ekonomiska krisen skakar alla delområden i ekonomin, inklusive fastighets- och bostadspriser. Därför är den tydligaste frihamnen i fysiskt guld och silver. Priset på guld har typiskt ökat med 2,5 gånger i ekonomiska kriser, och enligt Malinen är priset på gul ädelmetall inte alls särskilt högt för tillfället. Han rekommenderar att hushållen håller tillräckligt med kontanter tillgängliga vid en eventuell utrymning av insättningar och ifall att det blir en bankkris. Enligt honom skulle det också vara viktigt att upprätthålla en god inhemsk efterfrågan, vilket den finska ekonomin är beroende av när utrikeshandeln kollapsar. Det kan fortfarande vara möjligt att sälja ditt hem till ett rimligt pris, men situationen försämras snabbt. 

Enligt Malinen rekommenderas stark mental förberedelse för en svår ekonomisk situation och möjlig arbetslöshet samt att planera din egen ekonomi. Han uppmuntrar också att läsa information för sitt eget kunnande exempelvis relaterat till 90-talets lågkonjunktur och även rapporter från GnS Economics.

Bild: Pixabay

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.
You need to agree with the terms to proceed