• INN: Silverprisets utveckling 2021
  • Kitco: Guld stärks när förtroendet minskar för fiat valutan
  • Sharps Pixley: Feds räntehöjningsplaner kan utmana guldprisets utveckling

INN: Silverprisets utveckling 2021

Den allmänna investerings entusiasmen har hållit silvervärdet över 17 €/uns för första gången sedan 2014, men den allmänna osäkerheten på marknaden har hindrat den från att slå igenom 24 € gränsen. De första sex månaderna av silver var stigande: dess värde nådde sin tiomånaders topp den 21. juni med 24,73 euro. Mot slutet av året så har dess värde stabiliserat och sjunkit, så årets botten nåddes i slutet av september med 19,07 euro.

I februari släpptes silver fri från 23€ prisklassen via sociala medier, särskilt under ”silver squeeze” av r/WallStreetBets. Vid den tidpunkten steg priset en kort stund till det högsta på åtta år till toppvärdet 25,30 € den 1. februari men värdet sjönk tillbaka fyra dagar senare. Investeringsefterfrågan stödde silvret under de närmaste månaderna även när sociala mediers uppmärksamhet var någon annanstans.

I slutet av september sjönk silvervärdet till 19,07 euro, vilket var en minskning med 15,93 % från januari. Återigen var de största drivkrafterna under det senaste kvartalet stigande inflation och tankar kring att avluta pandemi stödet. I november ökade silver-ETP sin årliga volym med 87 miljoner uns, särskilt ökade eko-industrins efterfrågan och den fysiska efterfrågan började närma sig sin sexmånaders topp, när inköpen av tackor och pengar ökade med 32 % till 263 miljoner uns.

Trots bra prestationer har silver fortfarande legat i skuggan av guld. Detta beror med största sannolikhet på silvrets mer spekulativa karaktär jämfört med guld.

8.12.2021, Georgia Williams

Kitco: Guld stärks när förtroendet minskar för fiat valutan

Den amerikanska centralbanken Fed har börjat agera för att stilla ”inflationsodjuret”, men enligt Hallgarten & Con Christopher Ecclestone så kommer en stramare penningpolitik inte att återspeglas på guldvärdet nedåt denna gång.

Guldpriset faller bara på grund av en anledning: om centralbankerna inte reagerar mot    inflationen”, förklarar han och tillägger att inflationen i USA och Storbritannien kan hållas i schack genom att höja räntorna. Just nu verkar många investerare tro att Fed kan hålla situationen under kontroll – men Ecclestone är inte så säker på detta. Han nämner som exempel Kinas stora fastighets kollapser och varnar för att samma snart kommer att drabba hela fastighetsmarknaden.

Fastigheter har varit en stabil säkerhetshamn redan i 30 år, men nu måste tidigare fastighetsinvesterare ta till det näst bästa alternativet: guld. Ecclestone anser att den allmänna uppfattningen om inverkan av höga räntor på guldpriset är felaktig: investerare påstås låna pengar för att köpa guld, vilket inte stämmer enligt Ecclestone.

”För de flesta är guld ett sätt att spara.”

Han förutspår att guldvärdet kommer att stiga till mer än 1770 euro under nästa år och   fortsätta att stiga till 2650 euro under de kommande fyra åren. ”Värdet på guld måste stiga eftersom folk inte längre tror på fiatvalutan, tror han.

10.12.2021, Kitco News video

Sharps Pixley: Feds räntehöjningsplaner kan utmana ädelmetallernas prisutveckling

Den årliga inflationen har stigit till 6,8 procent enligt det senaste amerikanska konsumentprisindexet, vilket är det högsta på 40 år. Detta har konsekvenser gällande hurdana rekommendationer Feds öppenmarknadskommitté ger, eftersom att de förväntas höja räntorna för att dämpa inflationen.

Enligt Sharps Pixleys Lawrien Williams är det rimligt att anta att Fed-chefen Jerome Powell planerar för att accelerera Feds hittills försiktiga plan att höja räntorna. Detta skulle stärka dollarn och skulle enligt Williams sänka värdet på ädelmetallerna. Eftersom både den Europeiska centralbanken och andra banker har hållit riktigt låga räntor, har bara rykten om att höja den stärkt dollar indexet.

Feds plan kan dock fortfarande ändras snabbt så vissa beslut kommer sannolikt att skjutas upp till kommittens nästa möte till den 25. och 26. januari. Williams tror på guldets långsiktiga prisutveckling.

11.12.2021, Lawrie Williams

Bild: Pixabay

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.
You need to agree with the terms to proceed